مارا دنبال کنید
جستجو
از سال ۲۰۰۱

درباره زکوریون

تاسیس در سال 2001
دفاتر اصلی واقع در مسکو و نیویورک
بیش از ده هزار مشتری SMB و Enterprise در سراسر جهان
حضور در گارتنر Gartner، IDC, Forrester, Radicati و سایر مارکت

معرفی نسخه های زکورین

سه ماژول اصلی

Zecurion

ویژگی های مهم زکوریون :

ضبط صفحه کلید
ضبط جلسات کاربر (صفحه ها)
کنترل برنامه
ضبط وب کم
ضبط میکروفون
تشخیص عکس روی صفحه
بایگانی کامل پرونده ها و رویدادها
بایگانی کامل پرونده ها و رویدادها
تجزیه و تحلیل رفتار کاربر UBA
نمودار اتصال کاربران داخلی و مخاطبین خارجی را نشان می دهد
مسیر جریان پرونده

ویژگی های کلیدی DLP Zecurion

کنترل جامع کانالهای نشت دادهها همه کانالهای احتمالی نشت داده را کنترل کنید تا خطر نقض دادهها را به حداقل برسانید و از رعایت الزامات قانونی اطمینان حاصل کنید

کنترل هوشمند کارکنان
پویایی همه شاخصهای کلیدی از جمله سطح ریسک، بهرهوری، حوادث، سیاستهای آغاز شده و وضعیت احساسی را شناسایی کنید. تمام آدرسهای ایمیل، شبکههای اجتماعی و حسابهای پیامرسان فوری کارکنان را جمعآوری و فهرستبندی کنید تامطمئن شوید که تمام ارتباطات به یک کاربر خاص نسبت داده میشود. افسر امنیتی می تواند نمایش داده ها را با چند کلیک بافیلترها و جستجوی سریع تنظیم کند.
سیاست ها و قوانین انعطاف پذیر
روی خطمشی برای چندین یا همه کانالهای انتقال داده پیکربندی کنید و از انواع تکنیکهای تشخیص محتوا و شرایط داده برای پیشبینی و جلوگیری از .هرگونه سناریوی نقض دادهها استفاده کنید
آرشیو فایل ها و پیام ها
همه دادههای رهگیری شده - فایلها، پیامها، حوادث، رویدادها و موارد دیگر - در یک پایگاه داده ذخیره میشوند، بنابراین شما هر آنچه را که برای تهیه گزارشهای دقیق، انجام تحقیقات پزشکی قانونی جامع و جمعآوری شواهد برای اقدامات قانونینیاز دارید، در اختیار دارید.
کنسولی واحد
DLP Zecurionیک کنسول مبتنی بر وب برای همه ماژول هاو یک داشبورد قابل تنظیم برای مدیریت متمرکز از راه دور ارائهمی دهد که ساده و کارآمد است.
استخراج محتوای فایل
با تشخیص خودکار فایل برای بیش از 500 فرمت فایل بر اساس ساختار داخلی به جای پسوند فایل، و توانایی تشخیص فایل های رمزگذاری شده و باز کردن فایل های بایگانی شده - از جمله بایگانی های تودرتو - هیچ داده ای بدون تجزیه وتحلیل از شبکه خارج نمی شود