مارا دنبال کنید
جستجو

اطلاعات کلی درباره Fortinet

فایروال‌های نسل بعدی برای محافظت از یک سازمان در برابر تهدیدات خارجی، ترافیک شبکه را فیلتر می‌کنند. با حفظ ویژگی‌های فایروال‌های حاکم مانند فیلتر بسته ها ، پشتیبانی از VPN، نظارت بر شبکه و ویژگی ‌های نقشه برداری IP NGFWها از قابلیت بازرسی عمیق‌تری برخوردار هستند که به آنها توانایی بالاتری در شناسایی حملات، بدافزارها و سایر تهدیدات می‌دهد. فایروال‌های نسل بعدی با کنترل برنامه، جلوگیری از نفوذ و قابلیت مشاهده پیشرفته در سراسر شبکه، سازمان‌ها را کنترل می‌کنند. همانطور که چشم انداز تهدید به سرعت در حال توسعه است، دیوارهای آتش سنتی از قافله عقب می افتند و سازمان شما را در معرض خطر قرار می◻دهند. NGFW نه تنها بدافزارها را مسدود می◻کند، بلکه مسیرهایی را برای به روزرسانی◻های آینده نیز در اختیار شما قرار میدهد وبه آنها انعطافپذیری می‌دهد تا همزمان با بروز تهدیدات جدید، با چشم انداز تکامل یافته شبکه را حفظ کنند. فایروال های نسل بعدی یکی از اجزای حیاتی سکونیا یک شرکت پیشگام و شناخته‌شده در زمینـه مدیریت آسیبپذیریها میباشد. راهکارهای سکونیا که برنده جوایز متعددی نیز شده است بر مدیریت آسیبپذیری‌ها و وصله‌های امنیتی متمرکز است.