مارا دنبال کنید
جستجو

اطلاعات کلی درباره Sectona

با توجه به افزایش روند چاپ و ایجاد اسناد سازمانی، که اغلب گرافیک و عکس هستند هزینه های چاپ افزایش پیدا کرده است، که در مواجه با این بار سنگین یکی از مهمترین مشکلات مدیران سازمان ها و شبکه ها کنترل و مانیتورینگ کارکرد چاپگرهای مورد استفاده در شبکه است…