مارا دنبال کنید
جستجو

اطلاعات کلی درباره Sophos

شرکت SOPHOS که یکی از برندهای مطرح در زمینه محصولات و خدمات مرتبط با امنیت شبکه و دادهها میباشد، با سرمایهگذاری گسترده در زمینه UTMها و به مالکیت در آوردن دو برند مشهور Astaro و Cyberoam و در نتیجه استفاده از فناوریهای این دو شرکت، UTMهای SOPHOS را با طیف گستردهای از تواناییهای فنی و امکانات متنوع به عنوان یکی از قابل اطمینانترین برندهای این حوزه در سطح جهانی عرضه نموده است.