مارا دنبال کنید
جستجو

اطلاعات کلی درباره Arcon

ARCOS مدیریت دسترسی ممتاز (که قبلا با نام | ARCON شناخته می◻شد) یک راه حل بسیار مؤثر است که به مدیریت، کنترل و نظارت بر فعالیت های کاربران ممتاز کمک می◻کند. راهکار برای تیم امنیت IT چارچوبی متمرکز برای سیاست◻گذاری فراهم می◻کند تا امتیازات مبتنی بر نقش فرد و یا مسئولیت را به هر فرد اختصاص دهد و دسترسی مبتنی بر قانون را به حساب◻های ممتاز ارائه دهد. تیم مدیریت امنیت، ریسک و انطباق IT نیاز به یک مدیریت چرخه حساب اختصاصی قوی دارد. مدیریت دسترسی ممتاز ARCON آنها را قادر می‌سازد تا چرخه حساب‌های ممتاز را به صورت یکپارچه مدیریت، نظارت و کنترل کنند. این راهکار مقیاس‌پذیر، یک لایه امنیتی اضافی را برای محافظت از اطلاعات محرمانه شرکتش مافراهم می‌کند.