مارا دنبال کنید
جستجو

اطلاعات کلی درباره Acunetix

شرکت Acunetix در سـال ۲۰۰۴ و برای مبـارزه با حملات وب تاسیس گردید و در حـال حـاضر یکی از بزرگـان در حوزه تکنولوژی‌هـای امنیت برنامه‌های تحت وب می‌باشد.

محصول شاخص این شرکت Vulnerability Scanner به نحوی طراحی شده تا آسیب پذیری‌های مختلف را در وب سرویس یا وب سایت شما را شناسایی و اطلاعـات کاملی را جهت شناخت، بررسی و راهکارهایی برای رفع آن◻ها به شما ارائه می‌کند.