مارا دنبال کنید
جستجو

اطلاعات کلی درباره Padvish

پادویش دژ آهنین بومی در برابر انواع ویروس‌ها می‌باشد به طوری که هیچ ویروسی جرات ورود به کامپیوتر شما را به خود نمیدهد. این آنتی ویروس با استفاده از دیتابیسی قوی انواع ویروس‌ها را به خوبی شناسایی و دفع می‌کند.

میتوان گفت آنتی ویروس پادویش نسخه Ultimate یکی از بهترین هاست، چون ترکیبی از آنتیویروس نسخه امنیت کامل و ضدباجگیر پادویش به همراه ویژگی‌های متعدد دیگر است.