مارا دنبال کنید
جستجو

قابلیت جدید Zecurion DCAP (Data-Centric Audit and Protection)

قابلیت جدید Zecurion DCAP (Data-Centric Audit and Protection)

قابلیت جدید Zecurion DCAP (Data-Centric Audit and Protection)

ویژگی‌ها و مزایای کلیدی آن شامل:

1.    دید جامع نسبت به داده‌ها:
DCAP تاریخچه کاملی از چرخه عمر اطلاعات و کنترل حق دسترسی فراهم می‌کند.
2.    طبقه‌بندی مؤثر داده‌ها:
با استفاده از بیش از 10 تکنولوژی طبقه‌بندی داده، DCAP  اطمینان حاصل می‌کند که داده‌های حیاتی به درستی دسته‌بندی شده‌اند.
3.    شناسایی Shadow Data:
DCAP به سازمان‌ها کمک می‌کند تا نقض سیاست های سازمان را پیدا کنند و ذخیره‌سازی مخفی داده‌های حیاتی را شناسایی کنند.
4.    جمع‌آوری شواهد و مستندات:
سازمان‌ها می‌توانند از داده‌های DCAP برای تحقیقات فارنزیک در موارد لزوم استفاده کنند.
5.    مدیریت حق دسترسی:
DCAPبه سازمان‌ها اجازه می‌دهد تا دسترسی کاربران را نظارت کنند و هر نقضی را شناسایی کنند.